Sta je VOIP

voip Skracenica VoIP
znaci "Voice over Internet Protocol"sto znaci "Glas preko internet protokola" ili u slobodnom prevodu "Telefoniranje preko Interneta". VoIP omogućava korisnicima novi vid telefonije. Cene VoIP razgovora su visestruko manje u odnosu na standardne telefone. Cinjenica da se mogu obavljati medunarodni telefonski razgovori besplatno, dovoljna je da opravda isplativost VoIP-a.

 

Princip rada VOIPa: Analogni signal (ljudski glas) se kodira u kompresovani digitalni i kao takav se šalje preko interneta, na drugom kraju se vrsi dekodiranje digitalnog u analogni.

 

Pristup analognim modemom: treba biti obazriv prilikom koriscenja analognih dial-up modema (ciji je opseg 56k) za VOIP pozive. Gornja granica opsega za upload (brzina kojom modem salje podatke) na kojoj analogni modemi rade je 33.6Kb. Ova brzina uploada je nedovoljan za obezbedivanje kvalitetnog prenosa govora. Uz pomoc raznih kodeka i podesavanjem odredenih mreznih parametara moguce je podici kvalitet prenosa govora, ali treba imati u vidu da je mnogo verovatnije da modemi mogu proizvesti neprihvatljiv kvalitet prenosa govora.